Arxivar per febrer de 2010

Escrit del President

L’objectiu d’una ampa a secundària, igual que qualsevol altra associació de pares i mares, és contribuir a la millora de la qualitat de l’ensenyament que reben els nois i noies. El funcioament  es basa en el diàleg i en la col.laboració amb els diversos sectors de la comunitat educativa. Amb l’aplicació de la reforma, que ha portat l’entrada de l’alumnat de 12 anys, el paper de les ampa ha adquirit una nova dimensió suposant una major implicació dels pares en la gestió, participació i organització d’activitats a l’institut.

OBJECTIUS: programar activitatsper l’alumnat, promoures activitats de formació de pares , potenciar l’organització de l’alumnat, facilitar la col.laboració del centre amb el seu entorn social, canalitzar les propostes dels pares als òrgans corresponents i cooperar amb el consell escolar en la gestió i en l’elaboració de directrius.

Pere Boleda

President de l’AMPA anys 2003-2013

Deixa un comentari

Membres de la junta de l’A.M.P.A.

President: Pere Boleda Grañó – Barbens
Vicepresidenta: Adelaida Bernaus Salisi  – Bellpuig
Tresorer: Ramon Fontova Sauch  –  Vva. de Bellpuig
Secretària: Magdalena Niubó Pujades  – Bellpuig
Vocals: Dolors Massana –  Bellpuig
Georgina Cases Huguet – Bellpuig
Montserrat Herrero Franch – Belianes
Ramon Domingo – Vva. de Bellpuig
Cristina Miró – Ivars
Roser Farré Peralta – Belianes
Montserrat Bosch – Ivars
Teresa Serra – Belianes
Anna M. Valdés Chamorro – Omells
Dolors Capdevila Ortís – Bellpuig
Albert Ibars – Bellpuig

Deixa un comentari